Sökning: "fall injuries"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden fall injuries.

 1. 1. Injuries are not accidents! : an emergency-department population-based epidemiological study of injuries with special reference to trauma recidivism hip fractures and geriatric falls

  Författare :Fredrik Röding; Ulrica Bergström; Marie Lindkvist; Jack Lysholm; Per Morberg; Olle Svensson; Sari Ponzer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; population; fractures; contusions; sprains; fall injuries; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : Injury is a major public health problem. In rich countries fall injures now kill more people than all other injury mechanisms together, because of global ageing and large-scale sustainable injury prevention programs for all other injury mechanisms but falls. LÄS MER

 2. 2. Traumatic brain injuries and whiplash injuries : epidemiology and long-term consequences

  Författare :Johan Styrke; Britt-Marie Stålnacke; Ulf Björnstig; Peter Sojka; Per-Olof Bylund; David Cassidy; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic Brain Injuries; Whiplash Injuries; ; Epidemiology; ; Follow-up Studies; Cohort Studies; Epidemiology; epidemiologi; kirurgi; Surgery; rehabiliteringsmedicin; Rehabilitation Medicine;

  Sammanfattning : BackgroundThe incidence of traumatic brain injuries (TBI) is about 500 cases per 100,000 inhabitants per year, a majority of which are mild TBI (MTBI). The incidence of whiplash injuries is about 300/100,000/year. LÄS MER

 3. 3. Stötdämpande golv som skadepreventiv åtgärd på särskilt boende : En studie av effekten på fallskador och arbetsmiljö

  Författare :Johanna Gustavsson; Ragnar Ragnar; Finn Nilson; GullBritt Rahm; Erik Rosendahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; äldre; fall; skador; golv; höftfraktur; undersköterskor; Risk and Environmental Studies; Risk- och Miljöstudier;

  Sammanfattning : Omfattande ansträngningar har gjorts för att minska risken för fallskador bland äldre men för de som bor på särskilt boende har det visats sig vara svårt att utforma effektiva åtgärder.  En skada uppstår när kroppens vävnad utsätt för energi som överstiger dess toleranströskel. LÄS MER

 4. 4. Injuries among the elderly : study of fatal and non-fatal injury events

  Författare :Harmeet Sjögren; Ulf Björnstig; Anders Eriksson; Pat Waller; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; injury; prevention; traffic; home; fall; crash; disease; bicyclist; pedestrian; cost; vehicle;

  Sammanfattning : In view of the expected increase in the proportion of elderly in the population in most western countries, we studied injuries among the elderly (>60 years) by investigating hospital-treated injuries in inpatients and outpatients, and fatal injuries.One-year Hospital Injury Data - Even though the elderly made up only 15% of the injured in one year, they accounted for 42% of the total cost of trauma medical care, showing that injuries among the elderly place a disproportional burden on the health care system. LÄS MER

 5. 5. Fall-Related Injuries Amongst Elderly in Sweden : Still an Emerging Risk?

  Författare :Finn Nilson; Ragnar Andersson; Børge Ytterstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; Epidemiology; Falls; Injury; Trends; Risk- och Miljöstudier; Risk and Environmental Studies;

  Sammanfattning : In Sweden, injuries due to falls are the most common cause of injury-related hospitalization and injury-related death amongst elderly. Also, during the 20th century, increasing trends in fall-related injuries have been observed in many high-income countries. LÄS MER