Sökning: "fagerström"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet fagerström.

 1. 1. Effects of surfactant adjuvants on plant leaf cuticle barrier properties

  Författare :Anton Fagerström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Adjuvant; Surfacant; Cuticle; Tebuconazole; Diffusion; Clivia miniata Regel leaf; Model wax; Phase diagram; Hydration; Eutectic melting; Crystalline domains; Softening; Wax film; Quartz Crystal Microbalance with dissipation QCM-D ; Differential Scanning Calorimetry DSC ; Small- and Wide-angle X-ray Diffraction SWAXD ;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks växelverkan mellan det yttersta lagret på växters blad (cutikeln), aktiva substanser, och ämnen som tillsätts för att öka bekämpningsmedlens effekt, i detta fall vissa former av tensider. Barriären som hindrar upptag av främmande ämnen i växten sitter i cutikeln. LÄS MER

 2. 2. Enantioselective Binding of Designed Propranolol Analogues to the Cellobiohydrolase Cel7A

  Författare :Alexandra Fagerström; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Strukturkemi; Structure chemistry; enzymologi; Proteiner; enzymology; Proteins; Naturvetenskap; Natural science; capillary electrophoresis; chiral recognition; enantiomeric selectivity; cellobiohydrolase Cel7A; propranolol; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : This thesis describes the affinity and enantiomeric selectivity of the cellobiohydrolase Cel7A (isolated from Hypocrea jercorina). The chiral recognition of the enzyme has been studied with respect to amino alcohols and new ligands have been designed, based on the structure of the common ?-blocker propranolol. LÄS MER

 3. 3. IT-användning : en analysmodell för IT-nytta

  Författare :Birgitta Fagerström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER

 4. 4. Nuclear shell structure : studied with (p,2p) and (p,d) reactions

  Författare :Björn Fagerström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. LIFE SATISFACTION AND FEELING HINDERED BY HEALTH PROBLEMS AT 60 YEARS AND ABOVE

  Författare :Cecilia Fagerström; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Self-esteem; Gerontology; Older people; Life satisfaction; Feeling hindered by health problems; ADL capacity; Cross-national; Gerontologi; ADL capacity; Gerontology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate how older people's capacity to perform activities of daily living (ADL), health, social and financial resources, and self-esteem can be related to their life satisfaction. The aim was also to investigate how people feel hindered by health problems in relation to their ADL capacity, health problems, social and financial resources, self-esteem, sense of coherence, and life satisfaction. LÄS MER