Sökning: "fabrics"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet fabrics.

 1. 1. The Prima Porta Garden Archaeological Project. Terra sigillata from the Villa of Livia, Rome. Consumption and discard in the early Principate

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Classical Archaeology and Ancient History

  Författare :Allan Klynne; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; Villa of Livia; terra sigillata; Central Italian sigillata; fabrics; trade; consumption; discard; refuse; formation processes; chronology.; Antikens kultur och samhällsliv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Classical archaeology and ancient history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Antikens kultur och samhälle; Classical Archaeology and Ancient History; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study examines a corpus of Italian sigillata from the Villa of Livia outside Rome, and presents the excavations during which it was found. Most of the material stems from archaeologically secure contexts, a refuse tip and dump dating to the late Augustan and Neronian periods respectively. LÄS MER

 2. 2. Permeability of non-crimp fabrics : a computational fluid dynamics approach

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Markus Nordlund; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strömningslära; Fluid Mechanics;

  Sammanfattning : In the present market for manufacturing of high performance structural parts for various applications such as aerospace, transportation, infrastructure, marine, sports and recreation, low weight, high performance composites are preferable. Non-Crimp Fabrics (NCFs) are often used for such applications due to its high mechanical properties and often cost effective production. LÄS MER

 3. 3. Vacuum dewatering of low-grammage paper webs and fabrics

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Rickard Granevald; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  Detta är en avhandling från Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Författare :Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. LÄS MER

 5. 5. Flexible Composites - Strength, Deformation and Fracture Proecesses in Woven and D.O.S. Reinforcement Materials

  Detta är en avhandling från Mechanical Engineering, Box 118, SE-22100 LUND

  Författare :Torbjörn Dartman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kompositmaterial; Composite materials; Textile materials; Joints; Coated fabrics; Tear strength; Flexible composites; Damage resistance;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Teknisk textil är en bred benämning för textila material med användningsområden som inte är beklädnad eller där utseendemässiga krav oftast är av underordnad betydelse. På senare tid har dock designsynpunkter på tekniska textilprodukter kommit att alltmer uppmärksammas och detta belyses i kapitel 10 i avhandlingen. LÄS MER