Sökning: "förvaltningshögskolan göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden förvaltningshögskolan göteborg.

 1. 1. En platt organisation i uppförsbacke - konsekvenser för lokala och centrala ledare efter en organisationsförändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Nomie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Platt organisation; professioner; organisationsförändring; parallellt ledarskap; hälso- och sjukvårdsorganisation; kvalitetsmodeller; processorientering;

  Sammanfattning : I ”En platt organisation i uppförsbacke” behandlas vad som egentligen händer när en sjukhusorganisation plattas till och hur ett parallellt ledarskap tas emot av vårdprofessioner. Studien är en utvärdering av en förändrad organisation vid Skaraborgs sjukhus och illustrerar de villkor som gäller vid förändring av en sjukhusorganisation och vilka effekter som uppkommer. LÄS MER

 2. 2. Effekter av styrning i nybildade regioner och institutioners betydelse

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Leif Anjou; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; landsting; regioner; institutioner;

  Sammanfattning : Studien gäller effekterna på och i sjukvårdsverksamheten av fullmäktiges och styrelsernas styrning i de två nybildade regionerna Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Det empiriska resultatet är att styrningens genomslag har varit mycket begränsat. Resultatet förklaras med institutionell teori.. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av Ädel - integrering i kommunal vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Eric Carlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ädelreformen; municipality; hom-care; social welfare workers; nurses; management control; integration; differentiation; co-operation;

  Sammanfattning : The starting-point of this study is the subject of difficulties in integration. Is it possible to control the integration of occupational groups within an organization? To answer this question the welfare departments of four municipalities were examined. LÄS MER

 4. 4. Lokala politiska ledare - ett kollage av diskurser

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Malgorzata Erikson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political leadership; discourse analysis; local government; democracy; indentity; politicians; roles; stereotypes; public administration; constructionism; organizational theory; Sweden;

  Sammanfattning : In order to save what is left of the public trust in the political system, one of the most important tasks is to relegitimize the politicians. The general image of this group, the negative stereotypes and the lack of understanding of their complex duties, must be balanced, and the intention behind this study is to make a small contribution towards a more nuanced picture. LÄS MER

 5. 5. Normer och reformer. Den landskommunala och stadskommunala budgetens och redovisningens historia 1862-1968

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Glenn Fihn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounting; accounts; bookkeeping; budget; norms municipalities; institutions; expansion reforms;

  Sammanfattning : At the center of this study is the development of norms for the Swedish municipal budget and accounting in its historic context. By historic context, we refer here to the aspects of the course of history, which concern municipal expansion and institutional change. LÄS MER