Sökning: "förvaltning av informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden förvaltning av informationssystem.

 1. 1. Reassembling Local E-Government : A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 2. 2. Creation and maintenance of traceability

  Författare :Lena-Maria Öberg; Viveca Asproth; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Traceability; information; information system; maintenance; information system development; Spårbarhet; information; informationssystem; utveckling av informationssystem; förvaltning av informationssystem; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan kunskap och politik : Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Kommunal krisberedskap : utveckling genom samverkan och tekniska informationssystem

  Författare :Elina Ramsell; Elin Wihlborg; Jenny Palm; Signe B. Segaard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krisberedskap; kommuner; samverkan; tekniska informationssystem; governance; implementering; statlig styrning; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Flera kriser har testat Sveriges krishanteringssystem, exempelvis Tsunamin i Indonesien2004, stormen Gudrun 2005 och evakueringen från Libanon 2006. Det har visat sig attkriskommunikationen brister mellan de många olika aktörer som är och måste varainvolverade vid en kris. LÄS MER

 5. 5. Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter

  Författare :Amra Halilovic; Owen Eriksson; Karin Axelsson; Kalevi Pessi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informationssystem; Systemutveckling; Mjukvarukomponenter; Återanvändning; Komponenthantering; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Nyutveckling och förvaltning av ett informationssystem står ständigt inför nya krav och förutsättningar. Utvecklingen skall ske på kortare tid och med ökad produktivitet. LÄS MER