Sökning: "förutsättningar i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden förutsättningar i skolan.

 1. 1. Legorobotar i skolan Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Nina Kilbrink; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study concerns pupils’ experiences of learning and working with programmable robotics at school. Consequently, the study refers to the use of computers at school and can therefore be placed in the research area of computer aided learning. LÄS MER

 2. 2. Berättelseskrivande i skolan Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anja Thorsten; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 3. 3. Dialogkompetens i skolans vardag en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ann-Christine Wennergren; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hard-of-hearing pupils; dialogue competence; critical friends; school improvement; participatory action research; sociocultural theories; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : I hörselklass finns barn och ungdomar med olika grad av hörselnedsättning där alla har behov av hörapparat samt hörselteknisk utrustning i miljön. Det initiala problemområdet inför detta avhandlingsarbete handlade om att kommunikationsmönstret i klassrum för elever med hörselnedsättning starkt påverkades av vald hörselteknisk lösning, vilket bidrog till en passiv inställning till kommunikation mellan eleverna. LÄS MER

 4. 4. Lärande med rörelsehinder : Studier av förutsättningar och möjligheter för kunskapsutveckling i skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Johan Malmqvist; Högskolan i Jönköping.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matematiken i yrkesutbildningen möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Luleå tekniska universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER