Sökning: "första linjens chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden första linjens chefer.

 1. 1. Första linjens chefer : upplevt arbete i en industriell verksamhet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tilmann Hasselhorn; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Arbetsledningens karaktär har förändrats varaktigt under det senare decenniet som följd av nya produktionsfilosofier. Med införandet av team- och processorienterade arbetsorganisationsformer har speciellt karaktären av arbetsledande befattningar närmast produktionsprocessen påverkats. LÄS MER

 2. 2. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds Universitet, Socialhögskolan

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Olsson Eric; Elisabeth Berg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 3. 3. Att peka med hela handen Om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Britt-Inger Keisu; Nils Eriksson; Lena Abrahamsson; Pia Höök; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; first-level manager; gender; doing gender perspective; case study; working conditions; sexual harassment; discrimination; organizational structure; organizational culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Historically, leadership research has focused on managers’ characteristics and behavior, their leadership style and its implications for a business’s success. In contrast, this dissertation examines how working conditions in the workplace affect first-level managers’ everyday work, their possibilities to practice leadership, and consequently their leadership style. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Elisabeth Berg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER