Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Förståelser av uppdraget specialpedagog blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Birgitta Lansheim; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; En skola för alla; specialpedagoger; specialpedagogik; yrkeslivsberättelser;

  Sammanfattning : Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden i läroplanstexterna som specialpedagogerna får sitt uppdrag. Studiens syfte är att försöka förstå vad det innebär att vidareutbilda sig till specialpedagog,genom att undersöka hur specialpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Hatar Gud bögar? : Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En befrielseteologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal Förlag

  Författare :Lars Gårdfeldt; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Helgon; Hagiografi; Befrielseteologi; Queer studier; homosexualitetsstudier; Mänskliga rättigheter; Jämställdhet; Genusrelationer; Kyrkohistoria; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Churches try to limit the human rights of homosexuals, bisexuals and transgendered people by opposing gay marriage, LGBT-people's right to adopt and protective legislation, concerning hate crimes and similar issues. They do so through publications, papal decrees and various other churchly forums. LÄS MER

 3. 3. Om glappen vi skapar och de märken som blir – materiell-diskursiva praktiker i kommunkontext

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Linus de Petris; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för min forskning är ett upplevt glapp i IT- och e-förvaltningsutveckling. Policys och strategier har långtgående visioner om hur IT kan och kommer att förändra allt ifrån vårt vardagliga arbete och privatliv till att förändra samhällsstrukturer och maktordningar. LÄS MER

 4. 4. "Det beror på att man är kvinna..." gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Mörtberg; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : I ett historisk perspektiv har informationsteknologi utvecklats av begränsade grupper av män. Men det är inte något förutbestämt som gör området till manligt. Påtagliga exempel på bräckor i mansdominansen är kvinnorna som deltagit i studien. LÄS MER

 5. 5. Samhälle, individ och ansvar En studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Birgitta Eriksson; Patrik Larsson; Jonas Axelsson; Tomas Berglund; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. LÄS MER