Sökning: "förståelse matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden förståelse matematik.

 1. 1. Läsa matematiska texter Förståelse och lärande i läsprocessen

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; matematiska texter; matematiska symboler; läsförståelse; historiska texter; läsprocess;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. LÄS MER

 2. 2. Grafisk och algebraisk representation Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Annika Pettersson; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER

 3. 3. Analyses and Applications of the Peaceman--Rachford and Douglas--Rachford Splitting Schemes

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Erik Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Partiella differentialekvationerna} är kraftfulla verktyg som kan användas för att beskriva fysikaliska fenomen inom bland annat naturvetenskap, teknik, ekonomi och medicin. Listan med tillämpningar kan göras hur lång som helst: Partiella differentialekvationer kan beskriva hur en snöflinga bildas, hur strukturer deformeras när de utsätts för mekaniska krafter, hur blodet flödar i hjärnans kapillärer, hur axontillväxten ser ut i nervceller och så vidare. LÄS MER

 4. 4. Spatial and Physical Splittings of Semilinear Parabolic Problems

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Erik Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10-21]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; splitting schemes; parabolic equations; semilinear; evolution equations; dissipative; convergence order; dimension splitting; domain decomposition; axonal growth;

  Sammanfattning : För att skapa matematiska beskrivningar av fysiska fenomen inom bland annat naturvetenskap, teknik och medicin används ofta partiella differentialekvationer. Listan med tillämpningar kan göras hur lång som helst: sådana ekvationer kan beskriva hur en snöflinga bildas, hur strukturer deformeras när de utsätts för mekaniska krafter, hur partiklar interagerar på kvantnivå, hur blodet flödar i hjärnans kapillärer, hur axontillväxten ser ut i nervceller och så vidare. LÄS MER

 5. 5. Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Joakim Magnusson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förhållande; sammansatt storhet; par av storhetsvärden; proportion; proportionalitet; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt elever utvecklar sin förmåga att resonera proportionellt. Elevers förändrade förståelse för proportionella samband undersöks i relation till innehållets behandling under lektioner. LÄS MER