Sökning: "förskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 129 avhandlingar innehållade ordet förskolan.

 1. 6. Fostran i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Airi Bigsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upbringing; relational; uniqueness; order; existence; lifeworld; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to generate knowledge about the preschool teacher’s incitements to action in the work they conduct around the upbringing of children, as well as how preschool teachers experience their own actions in interactions with children. The current study adopts a phenomenological lifeworld approach (Merleau- Ponty, 1962/2006; Schütz, 1966). LÄS MER

 2. 7. Kommunikation i förskolan förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Linn Eckeskog; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 3. 8. Matematiserande i förskolan Geometri i multimodal interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gabriella Gejard; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnomethodology conversation analysis; geometry; multimodal interaction; mathematizing; mathematical discourse; preschool activities; preschool children; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to contribute with knowledge about mathematizing in preschools, by empirically and analytically examining mathematizing as accomplished in children’s multimodal interactions with each other and their pedagogues in everyday activities. Theoretically and analytically the dissertation is based on an ethnomethodological and conversation analytic perspective (EM/CA) (e. LÄS MER

 4. 9. Undervisning i förskolan? : en studie av förskollärarstuderandes föreställningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Mia Maria Rosenqvist; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; preschool teacher training; concept of teaching; thinking levels.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In Sweden an increasing number of children enter school at the age of six rather than as before at the age of seven. There is an increasing need for cooperation between preschool teachers and school teachers. When these two professional groups meet, they use different professional vocabularies. The concept of teaching (Sw. LÄS MER

 5. 10. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Educational science; Utbildningsvetenskap; Förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER