Sökning: "förskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 123 avhandlingar innehållade ordet förskolan.

 1. 21. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Charlotte Tullgren; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; pedagogy; lek; förskolan; children;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat lekens betydelse för lärande, arbetat fram metoder för lekpedagogik eller studerat lek så som den framstår för barnen. I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. LÄS MER

 2. 22. Vilan i förskolan 1910-2013 Visuella material och visuell metodologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sofia Grunditz; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood Education and Care; Naptime; Visual Remake; Preschool history; Ethnography; Visual analysis; Ethnomethodology; förskola; vila; visuell remake; förskolehistoria; etnografi; visuell analys; etnometodologi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore preschool naptime during the period 1910–2013 through visual materials, films and photographs produced by different actors for various purposes at various historical times, and to develop a visual methodology that works with complex visual materials. Even though naptime is central to everyday life in preschool, it is an activity that is rarely a focus of Early Childhood Education research. LÄS MER

 3. 23. ”DU OCH JAG, FRÖKEN!” pedagogiska möten mellan barn och vuxna på fyra daghem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Sofie Bergeling; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Day Care Center; Interaction Caregiver-Child; Activities; Roles and Relations; Pedagogik; metodik; förskolan; daghem; förskollärare; yrkesroll lärare; barn; språkligt samspel; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the day care center as an educational envirorunent, focusing the interaction between caregiver and child. The theoretical frame of reference is Bronfenbrenner's ecological mode! of human development. LÄS MER

 4. 24. Delad vårdnad? : föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förl

  Författare :Christina Gars; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Parent participation; Preschool teachers; Förskolan; Sverige; Föräldrainflytande; Förskollärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER