Sökning: "förskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 128 avhandlingar innehållade ordet förskolan.

 1. 21. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 2. 22. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Charlotte Tullgren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; pedagogy; lek; förskolan; children;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat lekens betydelse för lärande, arbetat fram metoder för lekpedagogik eller studerat lek så som den framstår för barnen. I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. LÄS MER

 3. 23. Vilan i förskolan 1910-2013 Visuella material och visuell metodologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sofia Grunditz; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood Education and Care; Naptime; Visual Remake; Preschool history; Ethnography; Visual analysis; Ethnomethodology; förskola; vila; visuell remake; förskolehistoria; etnografi; visuell analys; etnometodologi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore preschool naptime during the period 1910–2013 through visual materials, films and photographs produced by different actors for various purposes at various historical times, and to develop a visual methodology that works with complex visual materials. Even though naptime is central to everyday life in preschool, it is an activity that is rarely a focus of Early Childhood Education research. LÄS MER

 4. 24. ”DU OCH JAG, FRÖKEN!” pedagogiska möten mellan barn och vuxna på fyra daghem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Sofie Bergeling; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Day Care Center; Interaction Caregiver-Child; Activities; Roles and Relations; Pedagogik; metodik; förskolan; daghem; förskollärare; yrkesroll lärare; barn; språkligt samspel; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the day care center as an educational envirorunent, focusing the interaction between caregiver and child. The theoretical frame of reference is Bronfenbrenner's ecological mode! of human development. LÄS MER

 5. 25. Integration förskola, skola, fritidshem : utopi och verklighet : ett försök att skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gunilla Fredriksson; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolan; Grundskolan; Fritidshem; Samarbete; Förskolepedagogik;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the prerequisities for integrating preschool, primary school and leisure time centres and also prerequisities for parent cooperation. It is built on two case studies. LÄS MER