Sökning: "förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 128 avhandlingar innehållade ordet förskolan.

 1. 16. Barns gemenskap i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia-Maria Ivarsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This study is about children’s communities. It is also about children’s everyday interaction in a pre-school setting and how they utilise interactional and institutional resources to construct peer communities and to group themselves within them. LÄS MER

 2. 17. Naturorienterad utbildning i förskolan pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Susanne Klaar; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Pedagogik; Education; Preschool; early childhood education; science education; nature; teaching; meaning making; John Dewey; pragmatism; transaction; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, illuminate and clarify meaning making processes and content when children between the ages of 1-3 encounter nature in a preschool practice. Further, the aim is to develop and illustrate action-centred methodological approaches that facilitate investigations of individual, social and cultural dimensions of preschool children’s meaning making of nature. LÄS MER

 3. 18. Musicking Kreativ improvisation i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Wassrin; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musicking; participation; interaction; multimodality; creative improvisation; semiotic resources; Musicking; participation; interaktion; multimodalitet; kreativ improvisation; semiotiska resurser; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis draws on a video ethnography of music activities in a preschool setting in Sweden. It focuses on the participants’ co-construction of music activities and on their use of semiotic and material resources to constitute and sustain these activities. LÄS MER

 4. 19. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; pre-school; Humanities Social Sciences; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har datorn kommit att bli ett vanligt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Visioner och planer har formulerats, inte minst politiskt. Det har sedan varit upp till pedagogerna att organisera och genomföra datoranvändandet i den lokala förskolevardagen. LÄS MER

 5. 20. Barns sociala vardagsliv i förskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Skånfors; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s peer cultures; children s interactions; preschool; social status; power; exclusion; tokens; social resources; positioning theory; social representation theory; withdrawal strategies; ethical radar; Barns kamratkulturer; barns interaktioner; förskola; status; makt; exklusion; sociala resurser; positioneringsteori; social representationsteori; strategier för att dra sig undan; etiska radar; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overarching aim of the studies in this dissertation is to contribute knowledge about children’s shared social knowledge in their preschool peer cultures, regarding both content and how it is established and maintained.An ethnographic approach has been used to study the shared activities of children, aged 3-5, in the preschool. LÄS MER