Sökning: "förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 151 avhandlingar innehållade ordet förskolan.

 1. 16. Grunden läggs i förskolan Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Emmoth; Monika Vinterek; Kenneth Ekström; Tomas Saar; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER

 2. 17. Barns gemenskap i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia-Maria Ivarsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This study is about children’s communities. It is also about children’s everyday interaction in a pre-school setting and how they utilise interactional and institutional resources to construct peer communities and to group themselves within them. LÄS MER

 3. 18. Naturorienterad utbildning i förskolan : pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Susanne Klaar; Johan Öhman; Kennert Orlenius; Annica Löfdahl; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, illuminate and clarify meaning making processes and content when children between the ages of 1-3 encounter nature in a preschool practice. Further, the aim is to develop and illustrate action-centred methodological approaches that facilitate investigations of individual, social and cultural dimensions of preschool children’s meaning making of nature. LÄS MER

 4. 19. Naturorienterad utbildning i förskolan pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Susanne Klaar; Johan Öhman; Kennert Orlenius; Annica Löfdahl; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; early childhood education; science education; nature; teaching; meaning making; John Dewey; pragmatism; transaction; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, illuminate and clarify meaning making processes and content when children between the ages of 1-3 encounter nature in a preschool practice. Further, the aim is to develop and illustrate action-centred methodological approaches that facilitate investigations of individual, social and cultural dimensions of preschool children’s meaning making of nature. LÄS MER

 5. 20. Naturorienterad utbildning i förskolan Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro Universitet

  Författare :Susanne Klaar; Johan Öhman; Kennert Orlenius; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER