Sökning: "förskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 128 avhandlingar innehållade ordet förskolan.

 1. 11. - Snälla du! Kan du sätta dig? om vägledning i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anna Rantala; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 2. 12. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Kerstin Bäckman; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 3. 13. Barns inflytande i förskolan problem eller möjlighet för de vuxna?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Elisabeth Arnér; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and describe how, through development work in the form of an in-service training programme, preschool teachers were able to change their approach to initiatives and active participation on the part of the children, with the emphasis on a change from a negative to an affirmative approach. The study also seeks to highlight the consequences of the described change for the active participation of the children. LÄS MER

 4. 14. När förskolan möter neurovetenskap Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Lena Aronsson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neuroeducation; educational neuroscience; Swedish preschool; early childhood education; cartographic mapping; neuropedagogik; pedagogisk neurovetenskap; svensk förskola; förskoledidaktik; kartografiskt spårande; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis in Early Childhood Education reports on encounters between the theories and practices of Swedish preschool and research-based neuroscience knowledge. Thus, this thesis concerns epistemological encounters and didactic consequences. LÄS MER

 5. 15. Grunden läggs i förskolan Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Emmoth; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER