Sökning: "förskolan som inkluderande"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden förskolan som inkluderande.

 1. 1. Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter : En aktionsforskningsstudie i förskolan

  Författare :Johan Boström; Magnus Hultén; Per Gyberg; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; Action research; Technology education; Didactics; Förskolan; Aktionsforskning; Teknikundervisning; Didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation examines how technology learning is made possible through teacher-led construction activities in preschool. The dissertation also examines how the preschool teachers’ role and the design of the construction activities were affected by different historical and societal structures as well as the collaboration between research and practice. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER