Sökning: "förskola psykisk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden förskola psykisk.

  1. 1. Kompletterande anknytningsperson på förskola

    Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
    Nyckelord :utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete;

    Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER