Sökning: "förskola barad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden förskola barad.

 1. 1. Ljud som samarbetspartners : En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan

  Författare :Emelie Westberg Bernemyr; Anna Palmer; Hillevi Lenz Taguchi; Tomas Saar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; preschool didactics; audio; Karen Barad; intra-action; performative agents; material-discursive; ethics; sound as physical and bio-logical phenomena; förskola; förskoledidaktik; ljud; agentisk realism; Karen Barad; intra-aktion; performativa agenter; materiellt-diskursivt; kunskapsapparat; etik; ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine children's intra-active relations with sounds in an explorative work at a preschool (1-to 2-year old children) analyzed through the lens of agential realism (Barad 2007, 2008), and to examine its didactical effects. This study has a transdisciplinary and cross-disciplinary design based on preschool didactics and the natural sciences, mainly physics andbiology. LÄS MER

 2. 2. Barn, linjaler och andra aktörer : Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola

  Författare :Karin Hultman; Hillevi Lenz Taguchi; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; subjectivity; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; posthuman performativity; pedagogical practices; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the interaction between nonhuman materiality and the construction of subjectivity in pedagogical practices. The starting point is that children are constantly engaged in significant relations, not only to other humans but also to nonhuman matter, and that nonhuman materiality such as pedagogical material, toys and furniture partake and play an important role in the construction of children’s subjectivities. LÄS MER