Sökning: "förskola övergångar"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden förskola övergångar.

 1. 1. Barns övergångar till och från förskoleklass : Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

  Författare :Helena Ackesjö; Per Lindqvist; Eva Johansson; Frithiof Sahlström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Övergångar; förskola; förskoleklass; gränser; identitetskonstruktion; kontinuitet; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to gain knowledge of how the transitions to and from preschool class are described and understood by children. Previous research has indicated that transitions between different school forms can be seen as both problematic and threatening. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare planerar barns möten med matematik : Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Författare :Josefin Rostedt; Joakim Samuelsson; Ingrid Karlsson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER

 3. 3. Lärares roll och utmaningar i arbetet med barns tidiga skolövergångar

  Författare :Therese Welén; Tina Hellblom-Thibblin; Gunilla Sandberg; Susanne Thulin; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : In educational settings transitions are significant events in a child’s learning and development. That children encounter new contexts and transitions within and between different types of schooling and pedagogical levels may be seen as a natural part of both life and the educational period. LÄS MER