Sökning: "försök"

Visar resultat 1 - 5 av 569 avhandlingar innehållade ordet försök.

 1. 1. Försök till tidig diagnos av kariessjukdomen

  Författare :Claes-Göran Crossner; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dental caries; caries prediction; caries prevention; lactobacilli; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to find a test for prediction of caries activity which would be useful in routine clinical work.Correlations between oral health, general health, food habits and socioeconomic conditions were investigated in 4- and 8-year-old children. LÄS MER

 2. 2. Bergborrning med kontrollerad hålkrökning : Simulering och försök till praktisk lösning

  Författare :Sören Esensjö; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Striderna i Rosenbad : Om trettio års försök att förändra Regeringskansliet

  Författare :Magnus Erlandsson; Rune Premfors; Shirin Ahlbäck Öberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bureaucratic politics; political institutions; institutional change; institutional stability; public administration; government; political executive; state organisation; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the last thirty years of internal reforms in the Swedish Government Offices. Analysis of the evolution of personnel politics, the formation of one agency and the attempts to introduce a collective activity planning model, show that the immediate problems of the early 1970’s – an over dimensioned staff, territory battles and unclear division of responsibility for personnel and organisation – remains to this day, notwithstanding the many reforms to approach them. LÄS MER

 4. 4. Försök till en framställning af Spinozismens hufvudsatser :, 1 : academisk afhandling

  Författare :Sigurd Ribbing; Alfred Victor Norinder; Sigurd Ribbing; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Försök till en framställning af Spinozismens hufvudsatser :, 2 : academisk afhandling

  Författare :Sigurd Ribbing; Sigurd Ribbing; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER