Sökning: "förnybar energi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden förnybar energi.

 1. 1. Power to the people : Diffusion of renewable electricity in rural areas of developing countries

  Författare :Pranpreya Sriwannawit; Staffan Laestadius; Cristina Chaminade; KTH; []
  Nyckelord :adoption; bibliometric; developing country; diffusion; photovoltaic; renewable energy; rural electrification; solar energy; sustainable development; bibliometri; diffusion; förnybar energi; hållbar utveckling; införande; landsbygdselektrifiering; solceller; solenergi; utvecklingsland; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Nearly all the 1.3 billion people in the world with no electricity access live in developing countries. On the one hand, electricity is a basic need. On the other hand, the environment should not be further damaged. LÄS MER

 2. 2. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 3. 3. Local Politics of Renewable Energy: Project Planning, Siting Conflicts and Citizen Participation

  Författare :Jamil Khan; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lokal politik; kommuner; Energy research; Energiforskning; projektplanering; lokaliseringskonflikt; medborgardeltagande; implementering; vindkraft; förnybar energi; municipalities; local politics; project planning; siting conflict; citizen participation; implementation; biogas; renewable energy; wind power;

  Sammanfattning : Renewable energy will play an important role in the transition to a sustainable energy system. With an increased maturity of renewable energy technologies, issues concerning implementation are becoming more important. LÄS MER

 4. 4. Enhancing the Treatment of Systems Integration in Long-term Energy Models

  Författare :Manuel Welsch; Mark Howells; Erik Ahlgren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Power system models; Energy system models; Resource system models; Smart Grids; Operating reserve; Biofuels; Sub-Saharan Africa; Ireland; Mauritius; ; kraftsystemmodeller; energisystemmodeller; resursmodeller; smarta elnät; operativ reservkapacitet; biobränslen; Afrika söder om Sahara; Irland; Mauritius; ; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : Securing access to affordable energy services is of central importance to our societies. To do this sustainably, energy systems design should be – amongst other things – environmentally compliant and reconcile with the integrated management of potentially limiting resources. LÄS MER

 5. 5. Catalytic pyrolysis of lignin to produce fuels and functional carbon materials

  Författare :Tong Han; Weihong Yang; Pär Jönsson; Anker Jensen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lignin; Catalytic Pyrolysis; Biooil; Hydrogen; Magnetic Activated Carbon; Lignin; katalystisk pyrolys; bioolja; vätgas; magnetiskt aktiverat kol.; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Development of renewable energy carriers and green adsorbents is an essential step in creating a fossil-free and toxin-free future of the world. Lignin is the second highest component of biomass and the only renewable resource of aromatics in nature. LÄS MER