Sökning: "företagsdynamik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet företagsdynamik.

  1. 1. Family Matters : Essays on Family Firms and Employment Protection

    Författare :Carl Magnus Bjuggren; Hans Sjögren; Dan Johansson; Bo Sjö; Andrea Colli; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Family firms; employment protection; firm dynamics; high-growth firms; Familjeföretag; anställningsskydd; företagsdynamik; snabbväxande företag;

    Sammanfattning : This thesis is a study of firm dynamics, family ownership, and employment protection. It addresses the implications of employment protection on firm productivity and how family owned firms react differently with regard to economic shocks. It also investigates whether family ownership matters for the probability of exhibiting high growth. LÄS MER