Sökning: "föremål"

Visar resultat 1 - 5 av 184 avhandlingar innehållade ordet föremål.

 1. 1. ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wera Grahn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Liv genom tingen : Människor, föremål och extrema situationer

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Margrit Wettstein; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Material culture has several meanings and has played a significant role in ethnological research. Humans are surrounded by objects, many of which are so commonplace that they are barely noticeable. Others are charged with emotions and stories that account for something important. LÄS MER

 3. 3. Söka sitt : Om möten mellan människor och föremål

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Erik Ottoson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Ethnology; Searching; Consumption; Material Culture; Phenomenology; Spatiality; Objects; Divestment; Emotions; Emptiness; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis brings into focus how individuals search for objects. It follows people through flea markets, refuse skips, shopping streets and malls. The aim of the thesis is to study the search for things and how it influences individuals and their relations to objects and the places in which they search. LÄS MER

 4. 4. Öster om Arlanda : En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Ljungström; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; folkloristics; interview; personal experience narratives; narrated time; world view; values; dignity; care; artifact; handicraft; cammoditization; home museum; women s studies; modernization; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation lies in the crossroads between the study of artifacts and the studyof verbalizations. Its purpose is to investigate how artifacts, retrieved for ahandicraft inventory, inspired their owners to narrate and interpret values, lifecontexts and moral problems connected with the social and historicaltransformation of the twentieth century. LÄS MER

 5. 5. Object Classification and Image Labeling using RGB-Depth Information

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Computing Science, Umeå University

  Författare :Mostafa Pordel; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis is part of research for the vision systems of four robots in the EU funded project, CROPS[l], where the robots should harvest apples, sweet peppers and grapes, and explore forests. The whole process of designing such a system, including the software architecture, creation of the image database, image labeling and object detection, is presented. LÄS MER