Sökning: "förebyggande socialt arbete med barn"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden förebyggande socialt arbete med barn.

 1. 1. Det motsägelsefulla beslutet : Om kvinnors syn på och erfarenheter av mammografiscreening

  Författare :Åsa Ritenius Manjer; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnors hälsa; mammografiscreening; beslutsprocess; välfärdsstaten; korstryck; ambivalens; socialt stöd; levnadsvillkor; tillit; hälsostrategier; socialt arbete inom hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Cancer har kommit att bli en av de största folksjukdomarna i den industrialiserade västvärlden och enbart i Sverige insjuknar över 55 000 personer varje år. Det faktum att var tredje person kommer att drabbas av en cancersjukdom någon gång under sin livstid innebär, förutom ett stort mänskligt lidande, att samhället står inför stora folkhälsopolitiska utmaningar att nå medborgarna med sina hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser. LÄS MER

 2. 2. Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

  Författare :Maria Hjortsjö; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; coordinated services under one roof family centres; prevention; collaboration; co-operation; child-care; human service organizations; healthcare; Social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Co-operation is highly valued in Swedish welfare work and joint efforts within and between healthcare and welfare organizations is not new in Sweden. For decades the authorities have been trying to organize and coordinate various social and medical efforts in the public sector at a central level. LÄS MER

 3. 3. Psychology of the refugee, the immigrant and their children: Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work

  Författare :Binnie Kristal-Andersson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee; support work; treatment model; psychotherapy; psychology; refugee and immigrant children; torture rehabilitation; refugee trauma; refugee psychology; immigrant psychology; immigrant; Psykologi; psychological framework;

  Sammanfattning : In recent years, awareness has grown of the necessity of understanding the inner world of refugees (in particular traumatized refugees), immigrants, and their children. These groups have come in increasing numbers to Scandinavia, and otherwise confident and capable professionals in all arenas of mental health, social work and other fields have often felt inadequate when working with them. LÄS MER