Sökning: "förebilder"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet förebilder.

 1. 1. Den didaktiska fiktionen Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lotta Paulin; Boel Westin; Anders Cullhed; Anna Nordenstam; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children s literature; history of children s literature; literature for children and young adults; role model; literary didactics; didactics; medieval children s literature; early modern children s literature; literary history; gender; dominance; subject position; empowering; concepts of childhood; childhood; exempla; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis investigates the construction of role models, more specifically literary didactics and constructions of subject positions, in literary works with exemplary stories in Swedish 1400–1750, from the perspective of literature for children and young adults.Childhood concepts, didactic concepts and subject positions presented to the reader are analyzed from the point of view of dominance and dissonance between different characters and messages. LÄS MER

 2. 2. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 3. 3. Stads- och trafikplaneringens paradigm : en studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Hagson; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; road pattern; traffic environment; urban planning; network; separation; differentiation; principles; road accidents;

  Sammanfattning : Swedish towns have been developed according to the planning guidelines issued by the National Road Administration and the National Board of Urban Planning in 1968; SCAFT 1968 Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet (The SCAFT Guidelines 1968 Principles for urban planning with respect to road safety). The five principles for urban planning suggested are; Locating activities and functions, Separating different classes of traffic, Differentiation within each road network, Clearness, simplicity and uniformity as well as Neighbourhood units. LÄS MER

 4. 4. Studien zu Jacob Baldes Jephtias. Ein jesuitisches Meditationsdrama aus der Zeit der Gegenreformation

  Detta är en avhandling från Heidrun Führer, Gulsångarvägen 10, SE-24735 Södra Sandby

  Författare :Heidrun Führer; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Dramatic art; Latinska språket; Latin language; meditation drama; emblem; counter reformation; Jesuit schools; baroque drama; Jesuit drama; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : The German poet Jacob Balde (1604-1668) chose a biblical human sacrifice as subject for his tragedy "Jephtias" intended to be performed at a Jesuit school. Jephthah, the judge, had to sacrifice his own daughter due to a vow given before the war against the Ammonites. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER