Sökning: "för"

Visar resultat 1 - 5 av 27042 avhandlingar innehållade ordet för.

 1. 1. Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Björn Tolgfors; Örebro universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment for learning AfL ; formative assessment; physical education and health PEH ; governmentality; performativity; the didactic triangle; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the didactic consequences of assessment for learning (AfL) in the subject of physical education and health (PEH) at three upper secondary schools in Sweden. The purpose of the study is to investigate how assessment for learning is realised in PEH and what triadic relations between the teacher, student and subject content are established in the formative assessment practice. LÄS MER

 2. 2. PLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Dilemman för kommunala översiktsplanerare

  Detta är en avhandling från Strockholm : KTH

  Författare :Kristina Nilsson; ; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planners; Comprehensive planning; Sustainable development; Environmental planning; Communicative planning; Experiental planning; Reflective practitioner;

  Sammanfattning : ABSTRACT Planning for Sustainable Development - Dilemmas for local authority planners This thesis for the degree of licentiate in regional planning at the Royal Institute for Technol-ogy is a study of certain aspects of the profession of comprehensive planners in Sweden. The empirical background of the thesis is an interview study of 15 Swedish local authority plan-ners noted for their professional commitment in working for a more sustainable society. LÄS MER

 3. 3. Lära för Sverige : en studie av utbildningsproblem och arbetsmarknad för invandrare i grundutbildning för vuxna (grundvux)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Elsie C. Franzén; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; Sverige; Invandrare på arbetsmarknaden; Invandrarundervisning; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskola för hållbar utveckling Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Hedefalk; Jonas Almqvist; Leif Östman; Christina Ottander; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; sustainable development; children; action competence; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about the conditions for preschool children’s meaning making with regard to sustainable development. With a focus on critical actions, the thesis explores how education is executed and how a critical action may be conducted in a preschool practice. LÄS MER

 5. 5. Aktiviteter för passivhus En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER