Sökning: "för att"

Visar resultat 1 - 5 av 10012 avhandlingar innehållade orden för att.

 1. 1. Time to Plan : How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

  Författare :Lisa Palmqvist; Henrik Danielsson; Arne Jönsson; Jerker Rönnberg; Christopher Jarrold; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; everyday planning; executive functions; assistive technologies for cognition; intellektuell funktionsnedsättning; vardagsplanering; exekutiva funktioner; kognitionshjälpmedel;

  Sammanfattning : Children and adolescents with intellectual disability (ID) have difficulties in executive functioning and when coping with everyday planning tasks. However, the literature cannot explain whether individuals with ID perform according to their developmental level or not. LÄS MER

 2. 2. Att växa sidledes : Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga

  Författare :Rebecca Brinch; Karin Helander; Barbro Sigfridsson; Amelie Björck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Theatre; Children’s theatre; Theatre for children and young people; Performing arts for young people; Suzanne Osten; Performance analysis; Utopia in Performance; Suzanne Osten; teater för barn; teater för unga; barnteater; föreställningsanalys; uppsättningsanalys; Theatre Studies; teatervetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight and discuss the artistic force, potential and significance of performing arts for children and young audiences through the example of the work by Suzanne Osten. The focus of this research is on themes, notions of the child and artistic expressions and strategies. LÄS MER

 3. 3. Att spränga normer : om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

  Författare :Eva Wittbom; Kaj Sköldberg; Lillemor Westerberg; Ulla Eriksson-Zetterquist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER

 4. 4. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information, International Adult Literacy Survey

  Författare :Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. LÄS MER

 5. 5. Att mobilisera för framtiden : Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER