Sökning: "för att"

Visar resultat 1 - 5 av 8965 avhandlingar innehållade orden för att.

 1. 1. Att spränga normer om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Wittbom; Kaj Sköldberg; Lillemor Westerberg; Ulla Eriksson-Zetterquist; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER

 2. 2. Att växa sidledes Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Rebecca Brinch; Karin Helander; Barbro Sigfridsson; Amelie Björck; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theatre; Children’s theatre; Theatre for children and young people; Performing arts for young people; Suzanne Osten; Performance analysis; Utopia in Performance; Suzanne Osten; teater för barn; teater för unga; barnteater; föreställningsanalys; uppsättningsanalys; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight and discuss the artistic force, potential and significance of performing arts for children and young audiences through the example of the work by Suzanne Osten. The focus of this research is on themes, notions of the child and artistic expressions and strategies. LÄS MER

 3. 3. Att mobilisera för framtiden Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 4. 4. Att förståskolbyggnader

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

  Författare :Patrick Bjurström; [2004]
  Nyckelord :school building; architectural theory; recent social history of architecture;

  Sammanfattning : Understanding School Buildingscompletes a study ofmodern Swedish school buildings and the ideas behind them. In aseries of case studies of seven schools built between 1953 and2001, changes in architecture have been found to reflectchanges in the ideas and practices of teaching and learning. LÄS MER

 5. 5. Att lära, att göra, att klara Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER