Sökning: "förändringsplanering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet förändringsplanering.

 1. 1. En stad i världsklass – hur och för vem? En studie om Stockholms sociala stadsplanering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jon Loit; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; segregation; urban planning; Vision Järva 2030; Stockholm Royal Seaport; transformative planning; brownfield development; neoliberal planning; sustainable development; diversity; the just city; identity; lifestyle; Stockholm; Järvalyftet; Norra Djurgårdsstaden; stadsplanering; förändringsplanering; stadsutveckling; segregation; nyliberal planering; nyliberal urbanisering; hållbar utveckling; mångfald; den goda staden; den rättvisa staden; identitet; livsstil; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The city is characterised by unequal living conditions and inequities. Residential segregation – in the sense that people with different socio-economic resources and of various ethnicities live separately from one another – is a major cause of urban inequities. LÄS MER

 2. 2. INNOVATION AUDITING THE AUDIT & THE AUDITOR (from the perspective of the internal auditor)

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Helena Karlsson; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : There are many innovation audits that aim to contribute to increased innovativeness through systematic monitoring and review. In line with this the purpose of this study is to build knowledge that increases both the academic and the practical user-value of innovation audits. LÄS MER