Sökning: "förändring i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade orden förändring i organisationer.

 1. 1. Lärande i organisationer : professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring

  Författare :Otto Granberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the professional practice in knowledge organization in the public services. The empirical study deals with the strategies and learning processes developed by the professionals when their units transfer from appropriation financing to performance financing (client-contractor model). LÄS MER

 2. 2. Könsstrukturer i organisationer : Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling

  Författare :Anna Wahl; Sven-Erik Sjöstrand; Gisele Asplund; Maud Eduards; HHS Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :Könsstruktur; karriär; feministisk teori; organisation och kön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Informationsteknologi i organisationer : bestämningsfaktorer och mönster

  Författare :Peter Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Information Technology; Determinants; Organization Structure; Dominant Actors; Decentralization; Strategy.;

  Sammanfattning : Researchers in this field have placed different emphasis on the structural constraints visa- vis the freedom of the actors. An awareness that IT is a social construction does not necessarily mean that some individual actor or actor entity can perform freely. An inflexible, tightly structured social situation can considerably limit the action space. LÄS MER

 4. 4. Navigera i ständig förändring : facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Elisabet Höög; Monica Nyström; Lars Weinehall; Jack Lysholm; Rolf Wahlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Organisationsutveckling; organisationsförändring; förändringsarbete; utvecklingsarbete; facilitering; uppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund Vård och omsorg arbetar under höga krav på kvalitet och säkerhet i sin verksamhet. Många förbättringsområden är kända, och nya tillkommer hela tiden. Vårdens och omsorgens organisationer arbetar hårt för att möta de utmaningar, krav och möjligheter de ställs inför. LÄS MER

 5. 5. Changing boundaries, defending boundaries : Gender relations in the Swedish Armed Forces

  Författare :Alma Persson; Boel Berner; Anna Fogelberg Eriksson; Elin Kvande; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender relations; military; civilian employees; organization; Resolution 1325; change; masculinities; homosociality; boundary work; repair work; peacekeeping; Sweden; Genus; genusrelationer; militären; civilanställda; organisation; Resolution 1325; förändring; maskuliniteter; homosocialitet; gränsarbete; reparationsarbete; fredsbevarande arbete; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis aims to show how gender is done in the Swedish Armed Forces, against the backdrop of its transition into an international defence organization and the international resolutions that call for gender mainstreaming in peacekeeping operations. In the so-called “New Armed Forces”, traditional demarcations that have separated civilian employees from members of the military officer profession are no longer self-evident. LÄS MER