Sökning: "färg"

Visar resultat 1 - 5 av 138 avhandlingar innehållade ordet färg.

 1. 1. Bekänna färg : Modernitet, maskulinitet, professionalitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

  Författare :Eva Silvén; Birgitta Svensson; Lars-Eric Jönsson; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; masculinity sex gender; professionalism; paint painters; materiality; the body; aesthetics; social field; discourse analysis; fieldwork; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : Paint and painting are obvious components of everyday life for those of us who live in contemporary Sweden. In terms of both matter and shade, paint has come to symbolise taste and status as well as having created distinction, defined sex/gender and social position – with the past as a constant sounding board. LÄS MER

 2. 2. Färgperspektiv : kunskap och forskning om färg i arkitekturen

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gertrud Olsson; Jadwiga Krupinska; Finn Werne; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; färg; kunskapsöversikt om färg; färgmaterial; perception; färgforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Carl Kylberg : färg och idé

  Detta är en avhandling från Malmö : Allhem

  Författare :Brita Knyphausen; [1965]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kylberg; Carl; 1878-1952; Konstnärer; Sverige; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Okonventionella varumärken : - form, färg, doft, ljud

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Erika Lunell; Marianne Levin; Per Jonas Nordell; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trade mark; unconventional mark; shape mark; hologram mark; colour mark; scent mark; sound mark; distinctive character; graphic representation; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with new types of marks – shape marks, colour marks, feel marks, hologram marks, motion marks, sound marks, scent marks and taste marks – which, as an option or complement to conventional word or figure marks, are being increasingly used as trade marks in the market place. This trend gives rise to legal and practical questions related to the application of already established trade mark principles in the new context. LÄS MER

 5. 5. Färgperspektiv Kunskap och forskning om färg i arkitekturen

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gertrud Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Färglära konst ; Färger; Arkitektur; Design; Color in art; Architecture; Design; Color; Colors; Färg Arkitektur ; Färglära; Färgforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER