Sökning: "explorativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden explorativ studie.

 1. 1. Polisens organisationskultur : En explorativ studie

  Författare :Henric Stenmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Community policing; Hierarchy; Micro-political system; Organizational culture; Participation; Planned change; Police organization; Reform; The Swedish quality award; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the police organizational culture in Sweden. Previous research on Police in Sweden has focused largely on Police Chiefs and police officers. It has ignored a major element in the organisational culture of the police – civilian employees. LÄS MER

 2. 2. Formalisering och yrkeskunnande : en explorativ studie om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

  Författare :Johan Berglund; Maria Hammarén; John Andersson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional skill; tacit knowledge; formalisation; nuclear industry; safety culture; recurrent training; reflection; democratic dialogue; analogical thinking; power; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : Like many industries, the nuclear power industry in Sweden is currently facing the challenges of a major generational change. To meet these challenges, alongside the demands for a high level of security, the industry has attempted to standardise its mode of operations as far as possible. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971 : en explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer

  Författare :Gerd Lindberg; Leif Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of behavioral sciences; history of educational research; paradigm analysis; science and society;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to shed light on the science of education, primarily in the period 1948-1971. The work also consists of the establishment of education as an academic discipline (1910-1948). The theoretical frame of reference is Kuhn's theory about the structure of scientific revolutions. LÄS MER

 4. 4. Samhällsideal och föräldraansvar : en explorativ studie av vad det innebär att ha ett förståndshandikappat barn

  Författare :Anders Gustavsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Föräldrar till barn med funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Publika informationstjänster : en studie av den elektroniska encyklopedins bruksegenskaper

  Författare :Lars Hult; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Samhället använder idag i allt större omfattning IT-baserade tjänster för olika typer av kommunikation och informationssökning med Internet som bärare. Det publika bruket av Internettjänster skiljer sig från traditionella verksamhetssystem, vilket påverkar inslagen i designprocessen i avgörande grad. LÄS MER