Sökning: "experimental pancreatitis"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden experimental pancreatitis.

 1. 1. Carboxylic ester hydrolase in acute pancreatitis a clinical and experimental study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Jonas Blind; Umeå universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pancreatitis; carboxylic ester hydrolase; bile salt-stimulated lipase; lipase; amylase; endoscopic retrograde choledochopancreatography; Guinea pig;

  Sammanfattning : Diagnosis of acute pancreatitis (AP) is erroneous in up to one third of patients when based on clinical criteria and elevated serum amylase values. Furthermore, according to autopsy reports fatal pancreatitis remains clinically undiagnosed in 22 to 86 % of hospitalised patients. LÄS MER

 2. 2. Inflammatory response and intervention in experimental acute pancreatitis

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Changbin Shi; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; traumatology; Surgery; orthopaedics; signalling pathways; protein kinase C; nuclear factor-kB; leukocytes; inflammatory mediators; immunosuppression; acute pancreatitis; extracellular signal-regulated kinase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit - AP) är en tämligen frekvent förekommande åkomma med en årlig incidens på 300-350/100 000 invånare i Sverige. De underliggande mekanismerna för den lokalt initierande skadan i bukspottkörteln, spridning till ett systemiskt (i hela kroppen) inflammatoriskt svar och den eventuella utvecklingen av organdysfunktion (organsvikt) är fortfarande tämligen oklara. LÄS MER

 3. 3. Microdialysis and Intensive Care. Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Per Ederoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; traumatic brain injury; glucose; glycerol; lipolysis; epidural; postoperative analgesia; experimental pancreatitis; human; blood-brain barrier; morphine; pharmacokinetics; Microdialysis; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med mikrodialys kan man mäta koncentrationen av olika biologiska substanser och läkemedel i extracellulärvätskan (ECF) i ett organ, eller till och med i delar av ett organ. På så vis mäter man mycket lokalt och kan jämföra detta med samma ämnes koncentration i blodet, eller i andra organ. LÄS MER

 4. 4. INITIATION OF EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS AND MODULATION OF INFLAMMATORY RESPONSE

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Jakob B Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nuclear factor kappa B; neutrophils; monocytes; acute pancreatitis; ductal cells; active site-inhibited factor seven; heparan sulfate; lipopolysaccharide; innate immune response;

  Sammanfattning : Heparan sulfate (HS), a substance common in the extracellular matrix on epithelial cells is present in the pancreas, lining the duct lumen. During pathological conditions, we propose that it can be shed from the ECM and bind to receptors on the cell surface, thus triggering an inflammatory response, which if excessive can cause acute pancreatitis (AP). LÄS MER

 5. 5. Crosstalk between Inflammation and Coagulation in Acute Pancreatitis - Experimental and Clinical Studies

  Detta är en avhandling från Ellen Andersson

  Författare :Ellen Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; acute pancreatitis; active site inactivated factor VII; bleeding; coagulation; factor VII; FVIIai; hemorrhagic complications; hemorrhage; interleukin-6; MIP-2; nuclear factor kappa B; tissue factor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut pankreatit (AP) är en inflammation i bukspottskörteln, som oftast utlöses av gallstenssjukdom eller alkoholintag. Varför man får akut pankreatit vet man inte och inte heller varför de flesta patienter återhämtar sig på ett par dagar, medan ca 20 procent drabbas av en betydligt svårare form av sjukdomen. LÄS MER