Sökning: "expectation"

Visar resultat 1 - 5 av 254 avhandlingar innehållade ordet expectation.

 1. 1. Between expectation and experience

  Författare :Ranja Frommer; KTH; []
  Nyckelord :merger; acquisition; post-merger integration; human side of organisation; expectation; experience; case study; emergent theory;

  Sammanfattning : The problem areas of the 'human side' of mergers andacquisitions as well as post-merger integration are focusedupon in this study. An extensive review of merger-relatedliterature points to the problematic nature of this area oforganisation. LÄS MER

 2. 2. Executive expectation in the internationalization process of banks : The study of two Swedish banks foreign activities

  Författare :Annoch Isa Hadjikhani; Peter Thilenius; Anna Bengtson; Peter Ekman; Christina Öberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; expectation; executive; internationalization; banks; knowledge; commitment; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Since the late 1980s, deregulation of the banking sector has opened new avenues for the internationalization of banks. There are, however, few studies on the internationalization of banks – particularly Swedish banks. LÄS MER

 3. 3. Mellan erfarenhet och förväntan : Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER

 4. 4. Expectation and pupil performance

  Författare :Douglas A. Pidgeon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Expectations in the internationalization process – The case of two Swedish banks’ foreign activities 1995-2010

  Författare :Annoch Hadjikhani; Peter Thilenius; Peter Ekman; Steve Thompson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Expectation; bank; commitment; knowledge; internationalization; process; case; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Studies of banks’ internationalization are few, particularly of Swedish banks’ and studies holding a process view of internationalization. This is surprising considering the fact that banks’ have an incredibly important role in our societies. Furthermore, the Swedish banks have until recently been restricted from internationalizing. LÄS MER