Sökning: "exocrine secretion"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden exocrine secretion.

 1. 1. Glucose metabolism in patients with exocrine pancreatic adenocarcinoma

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Johan Permert; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endocrine pancreatic function; euglycemic hyperinsulinemic clamp; exocrine pancreatic adenocarcinoma; glucose metabolism; glyccogen synthesis; hyperglycemic clamp; immunohistochemistry; insulin resistance; insulin secretion; in situ hybridization; islet amuyloid polypeptide IAPP ; radioimmunoassay; subtotal pancreatectomy; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Carc.inoma of the exocrine pancreas is the fifth leading cause of cancer death in the Western world and the survival rate is one of the lowest for cancers of any site. Pancreatic cancer is characterized by pronounced, early cachexia and frequent metabolic complications. LÄS MER

 2. 2. Pancreatic Growth and Secretion. An Experimental Study on Growth Factors in Rat and Mouse

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Claes Hjalmarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; Cytology; PBD; insulin; B-cells; bile; pancreatic cancer; intestine; secretion; pancreas; proliferation; tyrphostins; CCK; epidermal growth factor; transforming growth factor alpha; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bukspottkörteln, pancreas, är ett viktigt organ för ämnesomsättningen. Dess viktigaste funktioner är att tillverka enzymer och bikarbonat som utsöndras till tolvfingertarmen, duodenum samt hormoner som utsöndras till blodbanan. LÄS MER

 3. 3. Effects of adenosine and acetylcholine on the lacrimal gland

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus Univeristy Press

  Författare :Stina K. Carlsson; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lacrimal gland; adenosine; adenosine receptors; signal transduction; exocrine secretion; tear film; dry eye; Sjögren’s syndrome; acetylcholine; mitogen activated protein kinase; p38; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Ophtalmology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Oftalmologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Cell biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Cellbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; Biomedicinsk vetenskap; Biomedical Sciences;

  Sammanfattning : A balanced tear film is essential for a healthy ocular surface. Insufficient tear production may result in dry eye, a common disorder in the elderly population. Dry eye causes significant discomfort in the patients and may lead to visual impairment and ocular infections. LÄS MER

 4. 4. Developmental and methodological aspects of intestinal and pancreatic function in pigs and rats

  Detta är en avhandling från Zoofysiologiska institutionen, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund

  Författare :Klas Rådberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; macromolecule; endocytosis; FITC-dextran; secretion; mucosa; CCK; pancreas; disaccharidase; intestinal permeability; lectin; morphometry; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tarmen skall så effektivt som möjligt sönderdela och ta upp näringsämnen från födan samtidigt som den också skall hindra skadliga ämnen och organismer från att ta sig in i blod och vävnad. Näringsupptaget underlättas dels av en betydande ytförstoring i den främre delen av tunntarmen och dels av födans sönderdelning som sker med hjälp av tuggning, saltsyra i magen, mag- tarmmotorik och enzymer från munhåla, mage och bukspottskörtel (pankreas). LÄS MER

 5. 5. Effects of Total Parenteral Nutrition on the Exocrine and Endocrine Pancreas. An Experimental Study

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Bo-Guang Fan; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; TPN; Parotid glands; Lysosomal enzyme; Insulin; Hypotrophy; Hyperlipidemia; Food passage; Endocrine pancreas; Cholecystokinin; Exocrine pancreas; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gastro-enterology; Gastroenterologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Total parenteral nutrition (TPN) används för näringstillförsel till patienter som av olika orsaker inte kan försörja sig via sedvanligt födointag. Vid TPN tillföres fett, socker, aminosyror (proteinernas byggstenar), vitaminer och salter i mängder tillräckligt för att täcka det dagliga behovet. LÄS MER