Sökning: "existentialism and art"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden existentialism and art.

 1. 1. "Här kan jag äntligen tala" : tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap

  Författare :Marie Öhman; Lars-Åke Skalin; Birgit Antonsson; Birgitta Bergsten; Inger Littberger; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Åsa Nelvin; existentialism; modernism; lyrical strategies; the absurd drama; autobiography.; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature; lyriska strategier; absurdistiskt drama; självbiografi;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). LÄS MER

 2. 2. Den befriade sången : Stina Aronsons berättarkonst

  Författare :Åsa Nilsson Skåve; Margareta Petersson; Lars Elleström; Cristine Sarrimo; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Stina Aronson; Swedish Literature; genre; modernism; modernity; gender; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst Liberated song. Stina Aronson’s narrative art Abstract This thesis discusses the narrative art of the Swedish author Stina Aronson (1892-1956) with special emphasis on Hitom himlen (“This Side of Heaven”) from 1946. LÄS MER