Sökning: "existential trust"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden existential trust.

 1. 1. The structure of knowing Existential trust as an epistemological category

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hildur Kalman; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lived body; knowing; existential trust; tacit knowing; Pkolanyi; subsidiary awareness; experience; gender; epistemology; from-to structure; agency;

  Sammanfattning : This thesis investigates the structure of knowing, and it argues that existential trust is an epistemological category.The aim of the dissertation is to develop a view according to which all human activity is seen as an activity of a lived body, and in which the understanding of the structure of such activity is regarded as central for the solution even of epistemological problems. LÄS MER

 2. 2. Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Ann-Kristin Mimmi Eriksson; Mittuniversitetet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical burn-out; empowerment; existential perspective; health promotion; holistic-existential; limit situation; public health; salutogenic approach; sense of coherence; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background and objectives: Stress-related illness is a growing public health problem in Sweden and it is the most common reason for sick leave today. Stress-related illness causes suffering on a number of levels and affects the patient’s health and life in the long term. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska University Press

  Författare :Anette Erdner; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness; Alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness;

  Sammanfattning : This dissertation deals with people with mental illness that currently live in their own accommodation in the community. Common to all mentally ill people is their serious difficulties in carrying out activities and meeting needs in important areas of life. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Keijo Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; personal philosophy of life.; moral convictions; central values of life; Religious education; existential questions; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utgör den första delen i en planerad serie på tre rapporter med utgångspunkt i data insamlade läsåret 1993/94 i årskurs 9 vid en grundskola, där det lokala skolprojektet Tonåringens livssituation och livstolkning genomförts i ämnet religionskunskap. Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka centrala livsvärden eleverna ger uttryck för i en uppsats om det eftersträvansvärda i livet. LÄS MER

 5. 5. Hope and worry : exploring young people's values, emotions, and behavior regarding global environmental problems

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Maria Ojala; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This dissertation explores young people’s engagement concerning global environmental problems. To be able to reverse these problems, it is vital to involve the public in the strivings for a sustainable society. However, environmental problems are complex, imbued with uncertainties and ambivalence. LÄS MER