Sökning: "existential trust"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden existential trust.

 1. 1. The structure of knowing Existential trust as an epistemological category

  Författare :Hildur Kalman; Martin Edman; Ulla M. Holm; Ingvar Johansson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lived body; knowing; existential trust; tacit knowing; Pkolanyi; subsidiary awareness; experience; gender; epistemology; from-to structure; agency;

  Sammanfattning : This thesis investigates the structure of knowing, and it argues that existential trust is an epistemological category.The aim of the dissertation is to develop a view according to which all human activity is seen as an activity of a lived body, and in which the understanding of the structure of such activity is regarded as central for the solution even of epistemological problems. LÄS MER

 2. 2. Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext

  Detta är en avhandling från Mid Sweden University

  Författare :Ann-Kristin Mimmi Eriksson; Gloria Macassa; Joaquim J.F. Soares; Håkan Thorsén; Örjan Sundin; Catrine Kostenius; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical burn-out; empowerment; existential perspective; health promotion; holistic-existential; limit situation; public health; salutogenic approach; sense of coherence; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background and objectives: Stress-related illness is a growing public health problem in Sweden and it is the most common reason for sick leave today. Stress-related illness causes suffering on a number of levels and affects the patient’s health and life in the long term. LÄS MER

 3. 3. Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Ann-Kristin Mimmi Eriksson; Gloria Macassa; Joaquim J. F. Soares; Håkan Thorsén; Örjan Sundin; Catrine Kostenius; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical burn-out; empowerment; existential perspective; health promotion; holistic-existential; limit situation; public health; salutogenic approach; sense of coherence; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background and objectives: Stress-related illness is a growing public health problem in Sweden and it is the most common reason for sick leave today. Stress-related illness causes suffering on a number of levels and affects the patient’s health and life in the long term. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Keijo Eriksson; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; personal philosophy of life.; moral convictions; central values of life; Religious education; existential questions; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation makes up the first report based on data collected during the project "Teenagers: aspects of their life style and attitudes" (Tonåringens livssituation och livstolkning) in the subject Religious Studies taken by pupils attending Year 9 during the 1993/94 school year. The general aim of the study is to discover the central values of life which pupils hold, as expressed in an essay on what is worth striving for in life. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska University Press

  Författare :Anette Erdner; Kim Lützén; Annabella Magnusson; Sirkka Liisa Ekman; Kenneth Asplund; Erik Blennberger; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with people with mental illness that currently live in their own accommodation in the community. Common to all mentally ill people is their serious difficulties in carrying out activities and meeting needs in important areas of life. LÄS MER