Sökning: "existential philosophy"

Visar resultat 16 - 20 av 89 avhandlingar innehållade orden existential philosophy.

 1. 16. Hur orkar man i det svåraste? : Copingprocesser hos sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik : en religionspsykologisk studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Anne Ekedahl; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Stress; coping theory; religious coping; existential; health; chaplain; hospital chaplaincy; life story; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionspsykologi; religionspsykologi;

  Sammanfattning : The dissertation focuses on a problem area with existential aspects regarding stress, religion and health. The objective is to study how the hospital chaplains handle existential confrontation in their daily work. LÄS MER

 2. 17. Vilken mening!? En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Schumann; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOC; adolescence; Antonovsky; Sweden; Ericson; Marcia; U-MICS; ego development; identity; identity development; identity process; meaning-making; existential; school identity; Gibbs; moral; moral development; moral judgment; SRM-SF; religion; religious; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore the role of religion in the development of a meaning system among Swedish adolescents by examining the interactions of their: sense of coherence (SOC), identity process (U-MICS), moral development (SRM-SF), and views on existential and religious questions.The study used a Mixed Methods Design, with a Sequential Explanatory Strategy consisting of quantitative and qualitative parts. LÄS MER

 3. 18. Gud för oss : Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur

  Detta är en avhandling från Thales

  Författare :Karin Johannesson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; metaphysical realism; alethic realism; internal realism; anti-realism; nonmetaphysical realism; God; existential questions; philosophy of religion; W. V. Quine; H. Putnam; W. P. Alston; M. Dummett; D. Davidson; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The question this study seeks to answer is whether a rejection of metaphysical realism implies that it is impossible for us to make statements about an independent reality that we share with one another, statements that may be evidence-transcendent truths. Some of the problems that are discussed in the philosophy of religion presuppose metaphysical realism. LÄS MER

 4. 19. Griftetalet mellan trostolkning och livstydning : en pastoralteologisk studie

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Jan-Olof Aggedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church of Finland.; Church of Sweden; Evangelical-Lutheran; pastoral theology; mourning; bereavement; preaching; existential questions; pastoral care; liturgy; funeral service; funeral homily; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en människa är död är det prästens uppgift i begravningsgudstjänsten att hålla griftetal. Hur präster i Svenska kyrkan och i Borgå stift löser denna uppgift är en viktig fråga med tanke på att begravningsgudstjänsten är det tillfälle då flest människor kommer i kontakt med kristen förkunnelse. LÄS MER

 5. 20. ”Gå vi till paradis med sång” : psalmers funktion i begravningsgudstjänster

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Anna Evertsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; hymnology; congregational singing; liturgy; funeral service; hymn; Church of Sweden; Church music; pastoral care; functional perspective; existential questions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en människa möter döden i sin närhet gör sig ofta grundläggande frågor kring livet och döden påminda. I sådana situationer söker många människor sig till kyrkan för att ta avsked av sina anhöriga. Begravningsgudstjänsten är ett av de starkaste banden mellan svenska folket och Svenska kyrkan. LÄS MER