Sökning: "existential philosophy"

Visar resultat 11 - 15 av 89 avhandlingar innehållade orden existential philosophy.

 1. 11. Det moraliska ifrågasättandet : alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Jan Arlebrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Teologi; Theology; integrity.; traumatic crisis; autonomy; philosophy of life; existential questions; Compulsory treatment; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att undersöka hur tvångsvård av alkoholmissbrukare upplevs av den som döms till det. Majoriteten av dessa personer är negativa till tvångsvård. I studien har också tagits hänsyn till att resultaten ses utifrån ett bredare perspektiv. LÄS MER

 2. 12. Ambiguities and Intertwinings in Teachers' Work Existential dimensions in the midst of experience and global trends

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Susanne Westman; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Teacher work; Teaching; School; Early childhood education; Lived experience; Existential; Philosophy of education; Intertwined relations; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was set against the background of changed expectations on education and teachers’ work in contemporary Western societies, reflecting global educational trends of standardisation and assessment moving further down the ages. The overall aim of the thesis was to explore and gain understandings of how teachers’ work is constituted. LÄS MER

 3. 13. Making Mindfulness : Highlighting the Social and Existential Dimensions

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Håkan Nilsson; Högskolan i Skövde.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mindfulness; social mindfulness; existential mindfulness; Buddhism; resilience; logotherapy; psychological stages; hermeneutic methods;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yukako Nahlbom; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; natural disaster; the Great East Japan earthquake and tsunami; trau-ma; mental health; well-being; existential meaning; meaning-making; religion; the Japanese religiosity; the ADAPT model; psychosocial re-sources; kokoro no kea; rituals; interfaith chaplain; volunteer workers; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The overall aim of this qualitative study was to explore the function of religion and volunteer workers in religious organizations in contributing to the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being regarding the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami. This study was undertaken from the psychology of religion and approached by focusing on experiences of volunteer workers in different religious organizations who worked in the disaster-affected areas. LÄS MER

 5. 15. Vilsenhetens epidemiologi en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia A. Melder; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural-study; DeMarinis; existential; health; meaning; object-relations theory; personal beliefs; psychology of religion; public health; quality of live; religiousness; spirituality; WHO; WHOQOL-SRPB; Winnicott; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The existential dimension has gained importance in health studies in the last decades (Moreira-Almeida & Koenig, 2006; DeMarinis, 2008). Little Swedish research exists in this area. A pilot study was conducted in a suburban Stockholm, Church of Sweden parish. LÄS MER