Sökning: "excitation-contraction coupling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden excitation-contraction coupling.

 1. 1. Modulation of the calcium-force relationship in smooth muscle by polyamines and metabolic inhibition

  Detta är en avhandling från Avdelningen för molekylär och cellulär fysiologi, Institutionen för Fysiologi and Neurovetenskap, Sölvegatan 19, S-223 62, Lund, Sweden. Tel. +46-46-222 7769. Fax +46-46-222 4546

  Författare :Karl Swärd; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolic inhibition; polyamines; excitation-contraction coupling; smooth muscle; intracellular calcium; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Glatt muskulatur finns i mag-tarm kanalen, i blodkärl, i luftvägarna och i flera av urogenital organen och dess funktion på alla dessa platser är att förkorta sig och generera kraft. Så styrs t.ex. LÄS MER

 2. 2. A Continuum Framework for Modeling the Excitation–Contraction Coupling of Smooth Muscle

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Babak Sharifimajd; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Excitation-contraction coupling of smooth muscle refers to a chain of coupled physiological processes which convert a stimulus to a mechanical response. These processes can be disassociated into ionic transport during cell membrane excitation, activation of myosin light chains, and muscle contraction caused by actin-myosin interaction (filament sliding). LÄS MER

 3. 3. Function of contractile and cytoskeletal proteins in smooth muscle: Effects of hypertrophy and age and desmin removal in a transgenic animal

  Detta är en avhandling från Rolf Sjuve, Sölvegatan 19, S-223 62 Lund

  Författare :Rolf Sjuve; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transgenic mouse; desmin; embryonic myosin; isoforms; myosin heavy chain; age; smooth muscle; hypertrophy; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I människokroppen finns tre typer av muskulatur, skelettmuskel, hjärtmuskel och glatt muskulatur. Skelettmuskulatur kan styras med tanken, och vi kan använda den när vi t.ex. skall lyfta tekoppen på morgonen. LÄS MER

 4. 4. Risk factors for autoimmune-mediated congenital heart block

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Sabrina Meisgen; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Placental transfer of maternal Ro/SSA and La/SSB autoantibodies during pregnancy is associated with conduction disturbances and inflammation in the developing fetal heart, termed autoimmune-mediated congenital heart block (CHB). Maternal Ro/SSA and La/SSB autoantibodies are the main risk factors associated with the fetal cardiac manifestations to date, however, the low recurrence rate despite persisting autoantibodies in subsequent pregnancies indicates that additional factors determine fetal susceptibility. LÄS MER

 5. 5. Cellular responses to respiratory chain dysfunction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Hansson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mitochondria; TFAM; cardiomyopathy; aging; reactive oxygen species ROS ;

  Sammanfattning : Mitochondria are network-like organelles present in most mammalian cells. They contain the respiratory chain (RC) that produces the majority of the energy needed in the cell, in the form of ATP. RC deficiency can arise due to mutations in the mitochondrial DNA (mtDNA) or in nuclear genes encoding mitochondrial proteins. LÄS MER