Sökning: "evolutionary genetics"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade orden evolutionary genetics.

 1. 1. Archaeological Genetics - Approaching Human History through DNA Analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Evangelia Daskalaki; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ancient DNA; pyrosequencing; molecular genetics; aDNA; neolithization; evolutionary genetics; mtDNA; viking age; archaeological genetics; genetik; evolutionsgenetik; naturvetenskap; neolitisering; vikingatid; arkeologisk genetik; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik;

  Sammanfattning : There are a variety of archaeological questions, which are difficult to assess by traditional archaeological methods. Similarly, there are genetic and population genetic questions about human evolution and migration that are difficult to assess by studying modern day genetic variation. LÄS MER

 2. 2. Domestication Effects on the Stress Response in Chickens Genetics, Physiology, and Behaviour

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Amir Fallahshahroudi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Animal domestication; stress response; gene expression; QTL; eQTL;

  Sammanfattning : Animal domestication, the process where animals become adapted to living in proximity to humans, is associated with the alteration of multiple traits, including decreased fearfulness and stress response. With an estimated population of 50 billion, the domesticated chicken is the most populous avian species in the world. LÄS MER

 3. 3. Sex Chromosome Evolution in a Hermaphrodite : Genetic and phenotypic relationships between sex roles

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Anna Nordén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-11]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sex chromosome evolution; Hermaphrodite; Inter-sexual genetic correlation; Quantitative genetics; Macrostomum lignano; Experimental evolution; Sexual conflict;

  Sammanfattning : Svensk sammanfattningAvhandlingens syfte har varit att studera utvecklingen av en könskromosom i realtid genom att simulera dess framväxt i en hermafroditisk plattmask i laboratoriet. Jag gjorde detta genom att selektera på dels honlig fitness (fitness via ägg), dels hanlig fitness (fitness via spermier) med hjälp av en genetisk markör, som agerade som en könsbestämmande gen. LÄS MER

 4. 4. Neurospora tetrasperma from Natural Populations Toward the Population Genomics of a Model Fungus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pádraic Corcoran; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neurospora; poulation genetics; genomes; introgression; Evolutionary Genetics; Evolutionär genetik;

  Sammanfattning : The study of DNA sequence variation is a powerful approach to study genome evolution, and to reconstruct evolutionary histories of species. In this thesis, I have studied genetic variation in the fungus Neurospora tetrasperma and other closely related Neurospora species. I have focused on N. LÄS MER

 5. 5. Reconstructing the Human Past using Ancient and Modern Genomes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pontus Skoglund; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; population genetics; paleogenomics; human evolution; Evolutionary Genetics; Evolutionär genetik;

  Sammanfattning : The study of DNA variation is one of the most promising avenues for learning about the evolutionary and historical past of humans and other species. However, the difficulty associated with obtaining DNA directly from ancient remains have for long kept genomic studies of population history trapped in time; confined to interpreting patterns of modern-day variation without direct historical observations. LÄS MER