Sökning: "eva wikström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden eva wikström.

 1. 1. Inflytandets paradoxer Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet

  Författare :Eva Wikström; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brukare; brukarinflytande; hemtjänst; hjälptagare; idealtyp; inflytande; kund; marknadsekonomiskt perspektiv; medicinskt perspektiv; självbestämmande; sociala regelsystem; socialtjänstlagen; socialt perspektiv; vårdtagare; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. LÄS MER

 2. 2. Functional characterisation of receptors for cysteinyl leukotrienes in smooth muscle

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Eva Wikström Jonsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cysteinyl leukotrienes; leukotriene receptor; histamine; antigen; smooth muscle; lipoxin; thromboxane; Schultz-Dale reaction;

  Sammanfattning : Functional Characterisation of Receptors for Cysteinyl Leukotrienes in Smooth Muscle by Eva Wikström Jonsson, Experimental Asthma- and Allergy Research, Institute of Environmental Medicine and Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, S-171 77 Stockholm, Sweden The cysteinyl leukotrienes (leukotriene C4, D4 and E4) have potent biological actions which significantly contribute to the airway obstruction in asthma. Several of these effects are blocked by drugs known as CysLT1-receptor antagonists, which have been introduced as new treatment for asthma. LÄS MER

 3. 3. "Hela världen på vår tröskel" lokala reaktioner på en utlokaliserad flyktingförläggning

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Eva Wikström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee center asylum seekers; Swedish refugee policy; immigration policy; integration; reactions; localization; ambivalence; stigmatization; racialization; NIMBY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis describes, conceptualizes and analyzes local reactions to the establishment of a refugee center in a small, remote mining community in Malmliden, rural Sweden, in the early 1990s. The purpose of the study was to explore and describe the local and wider contexts in which the reactions took place and to understand reactions in relation to these contexts. LÄS MER

 4. 4. Information exchange in paediatric care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Mårtenson Wikström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ethical demand; Grounded theory; Information exchange; Paediatric care; Qualitative content analysis; Simultaneous concept analysis; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Information exchange is an essential component for all involved in the paediatric care encounter. Despite this, most of the research about information exchange concerns adults and the significance of the child’s existence in the encounter have not been given sufficient attention. Therefore, the overall aims of this thesis were twofold. LÄS MER