Sökning: "eva hjörne"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden eva hjörne.

 1. 1. Excluding for inclusion? : negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the Swedish school

  Författare :Eva Hjörne; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 2. 2. AD/HD i skolans praktik : En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

  Författare :Adriana Velasquez; Ann-Carita Evaldsson; Eva Hjörne; Anders Gustavsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :AD HD; special education; practices; ethnomethodology; intersectionality; normativity; resistance; identity; socialization; learning; masculinity; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study some of the everyday interactional processes that take place in a special teaching group of children diagnosed with AD/HD. This group operates in an elementary school in a Swedish multicultural neighborhood. LÄS MER