Sökning: "eva österlind"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden eva österlind.

 1. 1. Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama : Samspel i roll i en fiktiv verksamhet

  Författare :Eva Hallgren; Eva Österlind; Inger Eriksson; Aud Berggraf Sæbø; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; drama in education; process drama; teacher-in-role; aesthetic engagement; activity theory; dialogism; postupak postupok; playful format; perezhivanie; expectagency; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to deepen the understanding of role taking and the function of role for developing and exploring the possible content in process drama, with the help of Leontiev’s activity theory and Bakhtin’s dialogism. The relation between role taking, aesthetic engagement and the concept of perezhivanie, used by Vygotsky, is also reflected on and used as analytical tools. LÄS MER

 2. 2. Drama som pedagogisk möjlighet : En intervjustudie med lärare i grundskolan

  Författare :Kristina Fredriksson; Eva Reimers; Eva Österlind; Mia-Marie Sternudd; Tullie Torstensson; Christina Chaib; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study is to develop insights about what meaning teachers ascribe to their work with drama in education. Based on a socio-cultural perspective drama is seen as a tool for learning. LÄS MER

 3. 3. Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete

  Författare :Eva Österlind; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Sverige; Grundskolan; Mellanstadiet; Pedagogisk; Metodik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att kunna lyssna med kroppen : En studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater

  Författare :Pernilla Ahlstrand; Ingrid Carlgren; Eva Österlind; Bjørn Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; theatre education; knowledge; knowing; didactics; tacit knowledge; learning study; upper secondary school; teacher professionalization; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Theatre has been a school subject in the Swedish upper secondary school's national arts program since 1992 and has its own syllabus and grading criteria. The National Curriculum in theatre emphasises the development of performative capability, which is the focus of this dissertation. LÄS MER

 5. 5. Att ta avstamp i gestaltande : Pedagogiskt drama som resurs för skrivande

  Författare :Ewa Jacquet; Staffan Selander; Eva Österlind; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :educational drama; interaction; transformation; multimodality; semiotic resources; writing; narrative; argumentative text; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER