Sökning: "etnologiska"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet etnologiska.

 1. 1. Etnologiska kompositioner : Orienteringar i yrkeslivet

  Författare :Elias Mellander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etnologer; Arbetsmarknad; Arbetsliv; Yrkesgrupper; Labor market; Professions; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Säden torkar : sädesuppsättningar i Sverige 1850-1900 : en etnologisk undersökning

  Författare :Eerik Laid; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetslöshet och arbetsfrihet : Moral, makt och motstånd

  Författare :Maria Andersson; Gösta Arvastson; Birgitta Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; unemployment; discourse; power; gender; resistance; moral economy; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Unemployment is constructed as a problem by institutions and individuals, at a structural as well as individual level. In the "black discourse" of unemployment, power is produced by talking and naming, by symbolic images, by dichotomisation and hierarchisation of categories based on the fundamental dichotomy of nature/reason, but also by feelings, actions and bodies. LÄS MER

 4. 4. Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel

  Författare :Åsa Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Resenärer i bilsamhället. Vardagligt resande i kulturell belysning

  Författare :Håkan Andréasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER