Sökning: "etnologi göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden etnologi göteborg.

 1. 1. Om vi nu ska bli som Europa : Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Karin Lindelöf Söderholm; Karin S. Lindelöf; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; femininity; normality; cultural identity; gender construction; intersectionality; discursivity; courtliness; gender equality; transition; Poland; Europe; gender studies; post-socialist studies; fieldwork; interviews;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to highlight the discourses surrounding the creation of gender in relation to a number of young, well-educated city women in Poland in the early 21st century. It is my intention to show which “ways of being a woman” that are culturally feasible in Poland in a time of transition – politically, economically, and socially. LÄS MER

 2. 2. Prima barn, helt u.a. : Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Helena Hörnfeldt; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children; Swedish child health care; welfare state; history of medical institutions; key ages; developmental control; normality; normalisation; governmentality; performativity; differentiation; categorisation; intersectionality; cultural dominance; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the developmental controls of Swedish children; primarily of four-year-olds. The aim is to show how these controls have constituted children as normal or deviant, and on what epistemological and social bases this ordering has taken place. LÄS MER

 3. 3. Resonanser. En neomaterialistisk anlys av independentmusik i Göteborg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jakob Wenzer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bodies, Bricks and Black Boxes: Power Practices in City Conversion

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Joakim Forsemalm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vit governmentalitet."Invandrarkvinnor" och textilhantverk - en diskursanalys

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anna Lundstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om migration, ”invandrare” och etnocentrism i Sverige har fokuserat på teorier om nationalism, rasism och rasifiering samt strukturell diskriminering. Anna Lundstedt har analyserat dessa textila utbildningar och arbetsmarkandsåtgärder utifrån ett nytt perspektiv som betonar vithet. LÄS MER