Sökning: "etnisk identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden etnisk identitet.

 1. 1. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 2. 2. Förfädernas land : en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr

  Författare :Birgitta Fossum; Thomas B. Larsson; Björnar Olsen; Else Johansen Kleppe; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi; Arkeologi; samisk; ritualer; järnålder; religion; etnisk identitet; social identitet; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis has been to study the ritual remains from the Sámi region, over an extended period of time. An analysis of when and why they first appeared, followed by a discussion of the changes and the continuity that occurs during this period of time which then is placed in relation to other social, economical and political processes that took place in northern Fenno Scandinavia during the iron age. LÄS MER

 3. 3. "Att blotta vem jag är" : Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Författare :Märit Frändén; Staffan Nyström; Lars-Gunnar Larsson; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; personal names; surnames; family names; bynames; changes of name; newly created names; socio-onomastics; Sami; Sápmi; ethnicity; ethnic marker; identity; revitalisation; stigma; namnforskning; personnamn; släktnamn; binamn; tillnamn; namnbyten; nybildade namn; socioonomastik; samer; Sápmi; etnicitet; etnisk markör; identitet; revitalisering; stigma; Swedish language; Svenska språket; Sami language; Samiska; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe surname patterns and changes of surname among the Sami of Sweden. It presents the results of three studies. The first is a survey of the present-day stock of surnames (family names) among the Sami community, based on the 2005 electoral register for the Swedish Sami Parliament. LÄS MER

 4. 4. Modern asatro : att konstruera etnisk och kulturell identitet

  Författare :Fredrik Gregorius; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish culture; New Religious Movements; Old Norse religion; secularisation; ethnocentrism; neopaganism; identity studies; Asatru; ethnicity; Vikings; Runes; Magic; Nationalism;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine contemporary followers of Asatru in Sweden. Central to the study is the way Asatru today can be seen as an ethnic religion. LÄS MER

 5. 5. Mellem afrikaner og kreol : etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770

  Författare :Louise Sebro; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Danish West Indies; African ethnic groups in the Americas; African Caribbean identity formation; Moravian Mission; Creolization; Atlantic history; Slavery; Caribbean history; colonialism.;

  Sammanfattning : The central question of the dissertation is whether and how African Caribbeans in the Danish West Indies identified themselves with African ethnic groups. The dissertation discusses if and how such identifications played a role in the social life of African Caribbeans and influenced how new social networks developed in the colony. LÄS MER