Sökning: "etnicitet i media"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden etnicitet i media.

 1. 1. Utrikesjournalistikens antropologi nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, JMK

  Författare :Anna Roosvall; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; foreign news; Swedish newspapers; nationality; ethnicity; gender; the Other; discourse theory; discourse analysis; discourse type; myth; truth aspects; world order; cold war; post communism; post September 11;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology – the science of man – that can be distinguished in foreign news pages in Swedish daily papers. Concepts of nationality, ethnicity and gender are crucial parameters in this anthropology. LÄS MER

 2. 2. TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion

  Detta är en avhandling från Göteborg : institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Edström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; eliter; genrer; journalistik; etnicitet; genus; klasstillhörighet; kvinnobilden; makt; mansbilden; ålder; massmedier; TV; representation; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Detta är en avhandling från Umeå : h:ström - Text & Kultur

  Författare :Ann Werner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 4. 4. Genetiska föreställningar : Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Cecilia Åsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular science; visual culture; edutainment; the new genetics; genes; genres; gender; ethnicity; sexuality; the genetic imaginary; feminist cultural studies; science as culture; performativity; science and literature studies; naturvetenskap; genetik; massmedia; genus; reproduktion; etnicitet; populärvetenskap; humangenetik; genusaspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study investigates how representations of genes and genetics have given rise to new kinds of cultural imageries created and reflected in popular science media. The concept of popular/science is used here in order to circumvent the traditional diffusion model of science communication, and to focus instead on how popular science media taps into scientific discourse just as scientific representations draw on popular imagery. LÄS MER

 5. 5. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER