Sökning: "ethnografi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet ethnografi.

  1. 1. Symbolic expressions in renaissance Florence: The observances of Saint John the Baptist

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :MariAnna Jentzen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnografi; socialantropologi; religiösa fester; Italien;

    Sammanfattning : .... LÄS MER