Sökning: "etanol"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet etanol.

 1. 1. Bränsle för den moderna nationen Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Ekerholm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; alternative fuels; ethanol; wood gas; energy policy; controversy; history of biofuels; alternative technology; social constructions of technology; socio-technical systems; political debate; socio-technical debate; history of technology; automotive history.; drivmedel; etanol; generatorgas; gengas; drivmedelsalternativ; biodrivmedel; förväntningar; kontrovers; sociotekniska system; sociala konstruktioner av teknik; alternativ teknik; politik; teknikdebatt; energipolitik; mellankrigstiden; andra världskriget; autarki; socioteknisk debatt; automobilhistoria; motorhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of expectations and Thomas P. LÄS MER

 2. 2. Conversion processes for biofuel production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jerry Luis Solis Valdivia; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Second-generation biofuels; biodiesel; heterogeneous catalysts; non-edible oils; ethanol; residual biomass; native yeast strains.; Andra generationens biobränslen; biodiesel; heterogena katalysatorer; oätliga oljor; etanol; rester av biomassa; naturliga jäststammar; Chemical Engineering; Kemiteknik; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Despite the global positive impacts of soybean-, maize- and sugarcane-based (first-generation) liquid biofuels, several drawbacks pertaining to increased use of agricultural land, causing deforestation in some countries and extensive practice of fertilizers have been observed. As a result, developing advanced (second- and third-generation) liquid biofuels have been identified as better alternatives and are considered to be of great importance in the future. LÄS MER

 3. 3. Retrofitting CHP Plant and Optimization of Regional Energy System

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Song Han; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; annual performance; combined heat and power; drying; ethanol; integration; part-load.; årliga prestation; kraftvärme; torkning; etanol; integration; del-last.; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The use of biomass-based combined heat and power (CHP) plants is considered by the EU administration to be an effective way to increase the use of renewables in the energy system, to reduce greenhouse gas emissions and to alleviate the dependency on imported fossil fuels. At present in Sweden, most of the CHP plants are operated in part-load mode because of variations in heat demand. LÄS MER

 4. 4. Pentose utilization in yeasts: Physiology and biochemistry

  Detta är en avhandling från Helena Jeppsson, Dept. of Applied Microbiology, Lund University, P.O. Box 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Helena Jeppsson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mycology; Mikrobiologi; virology; bacteriology; Microbiology; oxygenation; lignocellulosic hydrolyzate; Pentose fermentation; Pichia stipitis; Saccharomyces cerevisiae; xylulose; xylose; xylitol; cyanide-insensitive respiration; glucose; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Etanol, dvs vanlig alkohol, från biomassa såsom energiskog, jordbruksavfallsrester och skogsavverkningsrester, är tänkt att användas som motorbränsle och ersätta fossila bränslen som bensin och diesel. Etanol är dyrare än bensin, men etanol är ett mera miljövänligt alternativ. LÄS MER

 5. 5. Production of Ethanol from Spruce at High Solids Concentrations - An Experimental Study on Process Development of Simultaneous Saccharification and Fermentation

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering

  Författare :Kerstin Hoyer; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ethanol; spruce; SSF; fermentation; enzymatic hydrolysis; lignocellulose; high solids;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intresset för förnybara bränslen har ökat stadigt under de senaste åren. Att byta ut fossila mot förnybara bränslen kan minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären och därmed minska klimatpåverkan av dessa men även minska vårt beroende av olja. Biobränslen som t.ex. LÄS MER