Sökning: "estrangement effect"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden estrangement effect.

 1. 1. Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Författare :Björn Bradling; Ylva Lindberg; Anette Svensson; Caroline Graeske; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literature teaching and learning; transformative learning; phronesis; ‘didactic potential’; estrangement effect; Verfremdungeffekt; upper secondary school; John Ajvide Lindqvist;

  Sammanfattning : “Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning“ är en litteraturdidaktisk studie i forskningsämnet pedagogik som tar syftestexten för litteraturundervisningen i det gymnasiala svenskämnet som utgångspunkt. Genom en förstudie där elva svensklärare och en skolbibliotekarie samtalar i fokusgrupper riktas projektet mot sitt huvudfokus som är en läsloggsintervention där 31 elever i gymnasiekursen Svenska 3 läser John Ajvide Lindqvists “Låt den rätte komma in” (Ordfront, 2004/2015). LÄS MER

 2. 2. "A Feminist Libertarian Aesthetic" : Angela Carter and Surrealism

  Författare :Anna Watz; Sara Danius; Stephen Donovan; Sarah Gamble; Lusty Natalya; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Angela Carter; surrealism; Xavière Gauthier; André Breton; feminism; avant-garde; psychoanalysis; eroticism; representations of women;

  Sammanfattning : This study examines the intersection of surrealism and feminism in the writing of Angela Carter. Tracing the full extent to which Carter’s writing was influenced by surrealist aesthetics and politics, it reveals the way in which her growing discontent with the movement’s gender politics gave critical content to her own feminist poetics. LÄS MER