Sökning: "estimation risk"

Visar resultat 1 - 5 av 223 avhandlingar innehållade orden estimation risk.

 1. 1. Risk Estimation and Prediction of Preeclampsia, IUGR, and Thrombosis in Pregnancy

  Detta är en avhandling från Pelle Lindqvist, Kvinnokliniken MAS, 20502 Malmö, Sweden

  Författare :Pelle Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; andrology; Obstetrics; Thrombosis; Smoking; Risk estimation; Risk; Pregnancy; Preeclampsia; IUGR; Evolution; Fetal loss; Abortion; APC resistance; reproduction; Obstetrik; sexuality; sexualitet; reproduktion; andrologi; gynekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledning För att kunna sätta in resurser där de behövs bäst, finns det en önskan att kunna förutsäga vilka graviditeter som kommer att bli komplicerade. Vid preeklampsi (havandeskapsförgiftning), tillväxthämning hos fostret samt blodproppssjukdom finns det idag inget säkert sätt att tidigt i graviditeten veta vilka som kommer att drabbas. LÄS MER

 2. 2. Model for estimation of time and cost based on risk evaluation applied on tunnel projects

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggvetenskap

  Författare :Therese Isaksson; KTH.; [2002]
  Nyckelord :estimation; tim; cost; risk; tunnel; MonteCarlo simulation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Cancer Risk Assessment of Glycidol Evaluation of a Multiplicative Risk Model for Genotoxic Compounds

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

  Författare :Jenny Aasa; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; glycidol; 3-monochloropropane-1; 2-diol 3-MCPD ; genotoxicity; mutations; micronuclei; hemoglobin adducts; in vivo dose; multiplicative risk model; cancer risk assessment; human cancer risk; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Sammanfattning : Humans are exposed to chemical compounds in everyday life, both from the environment and from endogenous processes. Some compounds constitute a risk for cancer development. One such compound is glycidol, which is genotoxic and an animal carcinogen. It is the model compound of this work, partly due to its presence in food. LÄS MER

 4. 4. Some Statistical Aspects of Cancer Risk Estimation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Eklund; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :Cancer risk; competing risk model; prediction; familial cancer; hierarchic model; method of moments; maximum likelihood; MCMC;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. On Risk Prediction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Carl Lönnbark; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finance; Time series; GARCH; Estimation error; Asymmetry; Supply and demand; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics Econometrics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi Ekonometri; ekonometri; Econometrics;

  Sammanfattning : This thesis comprises four papers concerning risk prediction. Paper [I] suggests a nonlinear and multivariate time series model framework that enables the study of simultaneity in returns and in volatilities, as well as asymmetric effects arising from shocks. LÄS MER