Sökning: "estetisk ekonomi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden estetisk ekonomi.

 1. 1. Bakom den gröna lacken : Den estetiska ekonomins perverterande kärna

  Författare :David Sköld; Alf Rehn; Claes Gustafsson; Alexander Styhre; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial management; innovation theory; aesthetic economy; industrial organization; Industriell ekonomi; innovationsteori; estetisk ekonomi; estetik och ekonomi; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : To better understand the forces propelling the excess which characterizes much of Western society and culture, management scholars increasingly appear to be addressing notions such as play and playfulness. Through a number of narratives, homing in on a do-it-yourself movement within the heavy trucks industry in which users are displaying a keen interest in aesthetic aspects of their work tools, this book attempts to further and complement such discussions. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; Jan Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Produktutveckling; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Kunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER